SKÖNDAHLSSKOLAN

  PROJEKT \\ SKÖNDAHLSSKOLAN


  Ort Stockholm År 2010-2012
  Byggherre Sisab
  Konsulttjänst Generalkonsult
  Arkitekt Svante Blomqvist
  A-Ingenjörer Jan-Erik Stigedahl, John Edberg
  Konstruktörer Mats Åström, Joacim Strömqvist
  El Anders Franklin, Conny Larsson
  Vvs Bo-Göran Söderberg, Peter Lilliesköld
  Styr Torbjörn Bergström


  Sköndalsskolan som uppfördes under mitten av 50-talet efter ritningar av arkitekten Cyrillus Johansson ansågs ha ett högt arkitektoniskt värde och därför krävdes att man skulle ta stor hänsyn till detta när en större ombyggnad av ventilationsanläggningen skulle göras. TM fick som generalkonsult uppdraget att utföra detta från förslagshandling till bygghandling.