SOFIELUNDSSKOLAN & JOHANSSONSSKOLAN

  PROJEKT \\ SOFIELUNDSSKOLAN & JOHANSSONSSKOLAN


  Ort Sollentuna År 1996
  Byggherre Vittra Skolor Och Förskolor
  Konsulttjänst Arkitektur, Konstruktion, El
  Arkitekt, Detaljarbete Bengt Sundgren
  A-Ingenjör Lars Johanson
  Konstruktör Roland Heldestad
  El Anders Franklin, Lennart Larsson


  Efter en upprättad förslagshandling fick TM förtroendet att genomföra detaljstudier och projektering av denna friskola (F-9), som präglas av en inre öppenhet och samklang med den delvis skogsbeklädda tomten. Träfasader med stora glasade partier ger en nära kontakt med uterummet. Glasningen och träpartierna är genomgående långt in i undervisningslokalerna, som därmed blir mycket ljusa och naturnära. 
  Detta för att ge eleverna en stor inspirationskälla. Även den äldre strama skolbyggnaden ”Klockhuset” genomgick en ombyggnad för de institutionella ämnena. Denna gula, putsade byggnad styrde fasadmaterial åt skolgårdens entrésida. De båda husen förenades med hiss och trapphus till en väl fungerande enhet.