STATIONSHUS

  PROJEKT \\ STATIONSHUS


  Ort Umeå År 2010-2013
  Byggherre, Etapp 1 Jernhusen
  Byggherre, Etapp 2 Umeå C Utveckling
  Beställare, Etapp 1 Jernhusen
  Beställare, Etapp 2 Umeå C Utveckling
  Konsulttjänst Restaureringsarkitekt, Vvs, El
  Arkitekt Roland Lundberg
  Handläggande Ingenjör Ulf Brännlund
  Vvs Jacob Westman
  El Anders Franklin
  Konstruktör Ingemar Hultebrand


  Ett restaureringsuppdrag på den mest centrala
  platsen i Umeå, i norra ändan av Rådhus­esplanaden medverkar vi i att skapa en funktionell väntsal i en byggnad från 1896. På de övre planen renoverade vi för kontorsverksamhet.