TANNBERGSSKOLAN

  PROJEKT \\ TANNBERGSSKOLAN


  Ort Lycksele År 1988, 1994
  Byggherre Lycksele Kommun
  Konsulttjänst Generalkonsult
  Arkitekt Bengt Sundgren
  A-Ingenjörer Lars Johanson, Jan-Erik Stigedahl
  Konstruktör Roland Heldestad
  El Anders Franklin, Åke Franklin, Lennart Larsson


  Tannbergsskolan, som uppfördes under mitten av 1970-talet, blev snart för liten med växande elevunderlag och 1988 var det dags att bygga ut för träteknik och IT-program. Byggnaden placerades framför och nedanför huvudbyggnaden och skulle också ge ett ansikte åt skolan mot infarten. En enkel ”industribyggnad”, som med fasaddetaljer visade det moderna innehållet. 
  1994 behövdes nya lokaler för estet­programmet, som byggdes i en förlängning av huvudbyggnaden, samtidigt som denna omstrukturerades. Även här fick formspråket, på ett enkelt sätt, visa innehållet. Material och färg följer den tidigare byggnaden.