THE GREAT NORTHERN

  THE GREAT NORTHERN


  Ort Skellefteå År 2015-2016
  Byggherre Polaris Fastigheter AB
  Konsulttjänst Arkitektur
  Projektledare Per-Martin Andersson, Polaris Fastigheter AB
  Arkitekter Isabelle Gyllengahm Flimel, Lina Persson Holmgren, Rolf Marklund


  The Lodge, i samverkan med Skellefteå kommuns näringslivskontor och Polaris fastigheter, tog kontakt med Collage våren 2015. Uppdraget var att utifrån en befintlig 50-talsbyggnad skapa en plats som kunde främja kreativitet och erbjuda en variation av arbetsplatser som i sin tur kan bidra till gränsöverskridande samarbeten.  Inte minst önskade man en tydlig, utmärkande idé kring byggnadens design som skulle fungera som en symbol för dess innehåll på en global marknad. Utformningsmässigt påbörjades projektet med att skala fram en grundpalett, där 
  tidstypiska detaljer kunde träda fram och vävas samman med det nya konceptet. I sista etappen utfördes en rockad som genomsyrat både vertikalt och horisontellt med olika zoner som går från publikt till privat. Den kallas PLAZA, den stora entrén där publikt och privat möts, där erfarenhetsåterföring och spontana möten kan ske utan förvarning. Härifrån leds du vidare till en värld av start-ups och inkubatorer till etablerade företag och en eventarena med stil.