TUNADALS SÅGVERK

  PROJEKT \\ TUNADALS SÅGVERK


  Ort sundsvall År 2014-2016
  Kund WSP
  Konsulttjänst projektering av bygglov- och bygghandlingar, arkitekt
  Ansvarig arkitekt Hans-Anders Kempe
  Handläggande ingenjör Henrik Muskos
  Medverkande ingenjörer Linus Sjöberg, Jonas Wiberg, Daniel Degerström


  År 1969 ritade TM sågverket i Sorsele vilket gjorde att vi fick rita flera stora sågverk till början av 2000-talet. Det senaste i raden av sågverk som TM varit med och projektera är
  Tunadals sågverk utanför Sundsvall. Ägaren SCA investerar omkring 500 miljoner kronor i en ny såglinje på Tunadals sågverk, benämnd
  T 700. Den nya såglinjen ska ersätta sågverkets nuvarande tre såglinjer. Produktionen beräknas till 540 000 m3 som ska kunna utvidgas till 700 000 m3 sågat virke. 
  Tunadal har gamla anor inom sågverksnäringen och anlades redan 1849 och var det första ångdrivna sågverket i Skandinavien. SCA har genom åren alltid satsat på Tunadal och numera är sågverket det enda kvarvarande i Sundsvallsdistriktet. En bit in på 1900-talet fanns runt Sundsvall nästan 40 sågverk i drift. Den nya delen kommer att byggas på delvis nyanlagd mark, bakom det befintliga såghuset och beräknas vara igång i full drift hösten 2016. TM i Sundsvall har projekterat bygglovs- och bygghandlingar, arkitekt, för projektet.