UMEÅ UNIVERSITET SKYLTPROGRAM

  UMEÅ UNIVERSITET SKYLTPROGRAM


  Ort Umeå
  Beställare Umeå universitet, Lokalförsörjningsenheten
  Konsulttjänst Inredningsarkitektur, informationsdesign
  Inredningsarkitekter Sofia Önell, Miriam Diamant Jacobsson
  Underkonsult Studio with, Håkan Gustafson
  Foto Andreas Nilsson


  Umeå Universitet gav oss 2017 det spännande och omfattande uppdraget att skapa ett gemensamt skyltprogram för samtliga byggnader på Campus Umeå.

  Genom ett tydligt och logiskt skyltkoncept var målsättningen att förbättra orienterbarheten på området, förenkla hanteringen och rutinerna kring skyltning samt att skapa en sammanhållen och tillgänglig studie- och arbetsmiljö.

  I nära samarbete med vår underkonsult Håkan Gustafson på Studio with och olika instanser inom universitet arbetade vi fram ett gediget skyltprogram för såväl in- som utvändig skyltning.

  Två hus i behov av nya skyltar fungerade som prototyper under arbetet och flera fullskaletester har byggts, som ibland krävt en kranbil för att lyftas på plats.

  Detta resulterade i en skyltmanual som beskriver konceptet och hur det används, samt förfrågnings-underlag för upphandling av nya skyltar.

  Samarbetet fortsätter och projektet utvecklas tillsammans med universitetets dynamiska behov.